นพ.ทพ.สุรัตน์ แสงจินดา

ศัลยกรรมช่องปากและใบหน้า

ศัลยกรรมตกแต่งและเสริมสร้างใบหน้า

หมอ สุรัตน์ จบการศึกษาทั้งจากคณะทันตแพทย์และคณะแพทย์ ได้รับการศึกษาอบรมต่อทางด้าน ศัลยกรรมช่องปากและใบหน้า รพ.ชลบุรี และ ศัลยกรรมตกแต่งและเสริมสร้างใบหน้า รพ.จุฬาลงกรณ์ สภากาชาติไทย


ปัจจุบันเน้นให้การรักษาผู้ป่วย ผ่าตัดขากรรไกรร่วมกับการจัดฟัน ผ่าตัดฝังรากฟันเทียม และการผ่าตัดภายในช่องปากและใบหน้าภายใต้ยาชา ยาระงับความรู้สึก หรือภายใต้การดมยาสลบ

Hand Mouse Cursor Clicks the Contact Us Button

สายงานที่เชี่ยวชาญ

 • ผ่าตัดขากรรไกรร่วมกับการจัดฟัน
 • ฝังรากฟันเทียม
 • ผ่าฟันคุด ฟันฝัง
 • การผ่าตัดร่วมกับยาระงับความรู้สึกหรือยาดมสลบ

การผ่าตัดขากรรไกรร่วมกับการจัดฟัน (Orthognathic surgery)

มีผู้ป่วยจำนวนหนึ่งที่มีการสบฟันที่ผิดปกติร่วมกับมีความสัมพันธ์ของกระดูกขากรรไกรบนและล่างที่ผิดปกติ เช่นผู้ป่วยที่มีคางยื่น คางเอียง หน้าไม่สมมาตร ขากรรไกรบนยื่น ยิ้มเห็นเหงือกมาก ความผิดปกติแบบนี้ไม่สามารถแก้ไขได้โดยการจัดฟันอย่างเดียว จำเป็นต้องผ่าตัดเพื่อแกไขความผิดปกติของกระดูกขากรรไกรร่วมด้วย

การผ่าตัดขากรรไกรร่วมกับการจัดฟันแบ่งย่อยได้ดังนี้

 • ผ่าตัดขากรรไกรล่างอย่างเดียว (one jaw surgery)
 • ผ่าตัดขากรรไกรล่างร่วมกับคาง (one jaw + chin)
 • ผ่าตัดขากรรไกรบนและล่าง (2-jaw surgery)
 • ผ่าตัดขากรรไกรบนและล่างร่วมกับคาง (2-jaw + chin)
 • ผ่าตัดขากรรไกรร่วมกับหัตถการเสริมต่างๆ เช่น ลบมุมคาง (v-line หรือ angle reduction) ,ตัดไขมันกระพุงแก้ม, ลดโหนกแก้ม(zygoma reduction)

ตัวอย่างผู้ป่วยผ่าตัดขากรรไกรร่วมกับการจัดฟัน

ผ่าตัดแก้ไขภาวะขากรรไกรล่างยื่นและยาวให้ใบหน้าดูสมส่วนมากขึ้น

ตัวอย่างผู้ป่วยผ่าตัดขากรรไกรร่วมกับการจัดฟัน

ผ่าตัดแก้ไขภาวะขากรรไกรล่างยื่นและเอียงให้ได้ใบหน้าที่สมมาตร

Heading

Subheading

Body

การผ่าตัดฝังรากฟันเทียม (Dental implant)

กรณีผู้ป่วยสูญเสียฟัน การใช้รากฟันเทียมเพื่อทดแทนฟันที่สูญหายไปเป็นการรักษาที่ดีที่สุดในปัจจุบันนี้ โดยสามารถทดแทนได้ตั้งแต่ฟันหาย 1 ซี่ ฟันหลายหลายๆซี่ จนถึงฟันหายทั้งปาก ปัจจุบันสามารถกำหนดตำแหน่งรากเทียมด้วยคอมพิวเตอร์(Digital guided surgery) ทำให้ผ่าตัดได้รวดเร็ว มีแผลผ่าตัดที่เล็ก มีอาการปวดบวมหลังผ่าตัดได้น้อย

การผ่าตัดฝังรากฟันเทียมมีหลายรูปแบบ

 • ฝังรากเทียมทั่วไป
 • ฝังรากฟันเทียมทันทีหลังการถอนฟัน
 • ฝังรากฟันเทียมร่วมกับการปลูกกระดูก หรือปลูกเหงือก
 • ปลูกกระดูกก่อน ฝังรากฟันเทียมหลังปลูกกระดูกสำเร็จ
 • ฝังรากฟันเทียมสำหรับรองรับฟันปลอมถอดได้
 • ฝังรากฟันเทียมสำหรับรองรับฟันปลอมติดแน่นทั้งปาก (All on 4, All on 6, All on x)

การผ่าตัดฟันคุด ฟันฝัง

ฟันคุด ฟันฝัง 90-95% มักจะก่อให้เกิดปัญหาต่างๆในช่องปาก เช่น อาการปวด ติดเชื้อ ทำให้ฟันซี่ข้างเคียงผุ ขัดขวางการจัดฟัน เป็นต้นกำเนิดของถุงน้ำหรือเนื้องอก ในผู้ป่วยที่มีความวิตกังวลมาก หรือกลัวการทำฟันมากสามารถทำการผ่าตัดภายใต้การระงับความรู้สึกที่เหมาะสมได้

การผ่าฟันคุด ฟันฝัง สามารถทำได้หลายวิธีดังนี้

 • การผ่าฟันคุด ฟันฝัง ภายใต้การฉีดยาชา (Local anesthesia)
 • การผ่าฟันคุด ฟันฝัง ภายใต้การระงับความรู้สึกด้วยยากิน (Oral sedation)
 • การผ่าฟันคุด ฟันฝัง ภายใต้การระงับความรู้สึกทางหลอดเลือดดำ (Conscious sedation)
 • การผ่าฟันคุด ฟันฝัง ภายใต้ยาดมสลบ (General anesthesia)

สถานที่ทำงาน

 • แผนกทันตกรรม รพ.วิมุต กรุงเทพ

โทร 02-079-0000

 • แผนกทันตกรรม รพ.พญาไท 1 กรุงเทพ

โทร 02-201-4600 ต่อ 3415

 • คณะทันตแพทย์ ม.นเรศวร จ.พิษณุโลก

โทร 05-596-6866